Vzor motivačního dopisu

21. 10. 2019 19:05

Motivační dopis

Jak by měl být motivační dopis strukturovaný?

 

  1. Odstavec: Úvod

Pozdrav – obecný, pokud nevíme, koho oslovujeme. Konkrétní, pokud byla v inzerátu uvedena kontaktní osoba.

Vysvětlení, kde jste daný inzerát nalezl a na jakou pozici reagujete.

 

  1. Odstavec : Úspěchy

Stručný popis sama sebe, své kvalifikace se zaměřením na danou pozici.

 

  1. Odstavec: Odpověď na otázku: Proč bych měl zaujmout?

Uvede vás do spojitosti s firmou.

 

  1. Odstavec: Buďte iniciativní

Požádejte o interview (pohovor).

Vyžadujte akci. Odpověď od personalisty.

 

  1. Odstavec: Rozloučení

Poděkování personalistovi, že si udělal na přečtení čas.

Zmiňte se o přiloženém CV.

 

Rozlučte se a podepište se.

 

Fráze, které můžete použít

Reaguji na Vaši nabídku práce na pozici… zveřejněnou dne… na serveru www…

Vystudoval/a jsem…

V předchozím zaměstnání jsem získal zkušenosti na pozici …/… orientuji se v oblasti …/… po dobu studia jsem získal/a praxi …/… mezi mé dosavadní pracovní úspěchy patří…

Ovládám např. jazyky, programování, počítačové programy aj.

Mými hlavními přednostmi jsou …/… mezi moje silné stránky patří…

Mám zájem o práci ve Vaší společnosti,/… pracovní nabídka Vaší společnosti mě zaujala, protože…

Rád/a bych využil/a svoje zkušenosti a schopnosti ve Vaší společnosti, věřím, že bych byl/a pro Vaši společnost přínosem, protože…

Naposledy jsem pracoval/a jako…

Pro konkrétnější informace Vám v příloze zasílám svůj strukturovaný životopis.

Pokud Vás můj profesní životopis zaujal, rád/a vám doplním další informace při osobním pohovoru.

Rád/a se dostavím na osobní pohovor.

Těším se na setkání s Vámi.

Rád/a doplním další informace při osobním setkání.

Děkuji za Váš čas a přeji příjemný den.

S přátelským pozdravem

Jméno a příjmení

 

Vzorový průvodní dopis:

Dobrý den, paní/pane (JMÉNO KONTAKTNÍ OSOBY),

reaguji na Vaši nabídku práce na pozici (NÁZEV POZICE), kterou jste inzerovali na …...

V oblasti (DOPLŇTE) se profesně pohybuji již přes (DOPLŇTE) let, díky čemuž mám rozsáhlé zkušenosti, které Vám mohu nabídnout.
V současné době pracuji jako (NÁZEV POZICE) ve společnosti (DOPLŇTE). Mezi mé zodpovědnosti patří (DOPLŇTE) a ze svých dosažených úspěchů bych rád zmínil/a především (DOPLŇTE).

Pro konkrétnější informace Vám v příloze zasílám svůj strukturovaný životopis.

Pokud Vás můj profesní životopis zaujal, rád/a vám doplním další informace při osobním pohovoru.

S přátelským pozdravem

(DOPLŇTE JMÉNO)

 

Pro výběr z nabídek práce přejděte na https://www.bohemiajobs.cz/