Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace

Ekonom/ka

z:9.4.2024, a:23.4.2024

Náplň práce: Komplexní zajištění ekonomické a účetní agendy, účtování majetku, závazků, pohledávek, tvorba, zpracování a kontrola čerpání rozpočtu, včetně plnění závazných ukazatelů, zpracování účetních a statistických výkazů, zpracování podkladů pro dotační tituly.
Požadavky: Vzdělání ekonomického směru minimálně SŠ, znalost podvojného účetnictví, zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zejména zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích vyhlášek a předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), vynikající znalost kancelářských programů (MS Office - Word, Excel apod.), znalost účetního softwaru GINIS výhodou, znalost daňové problematiky, velmi dobré organizační schopnosti, pečlivost, přesnost a zodpovědnost, schopnost samostatné i týmové práce, odolnost vůči psychické zátěži, ochota se vzdělávat a učit nové věci.
Při výběrovém řízení bude od uchazeče požadováno prokázání znalostí v souvislosti s pracovní pozicí.

Termín podání písemné přihlášky: do 7.5.2024 (v uvedeném termínu musí být přihláška doručena do sídla organizace nebo do datové schránky cnekyym)

Přihlášky doručte na adresu: Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, Česká 320, 742 21 Kopřivnice v zalepené obálce s nápisem: NEOTVÍRAT výběrové řízení - EKONOM/KA; v případě zaslání datovou schránkou do názvu předmětu písemnosti uvést NEOTVÍRAT výběrové řízení - EKONOM/KA; výpis z rejstříků trestů a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání musí být přiloženy v konvertované podobě, tj. s připojením doložky o provedení konverze).

Náležitosti písemné přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) kontaktní informace uchazeče (telefonní či e-mailový kontakt),
f) informace, zda uchazeč splňuje předpoklady, podmínky a dovednosti uvedené ve výběrovém řízení,
g) požadavek na vrácení osobních materiálů přiložených k žádosti, jinak budou po ukončení výběrového řízení skartovány,
h) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:
1. životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomické oblasti,
2. výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Možnost prodloužení pracovního poměru, taktéž možnost dohodnout datum nástupu.
Nástupní plat je dle NV 314/2017 Sb., příloha 1 podle délky započitatelné praxe.

Informace o pozici

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace
Moravskoslezský kraj-Nový Jičín

(Úřad práce ČR)

  • Obor:Ekonomika a finance
  • Požadované vzdělání:Středoškolské s maturitou
  • Typ pracovního poměru:Plný úvazek

Sdílet tento inzerát

Kontaktní osoba Mgr. Lenka Galiová

x

Vyberte typy cookies, které chcete povolit či odmítnout

Další informace


Jde o kategorii technických cookies. Slouží k tomu, aby web správně fungovaly. Tyto cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, webové stránky pak ovšem nemusí být plně funkční. Právním titulem pro zpracování těchto cookies je náš oprávněný zájem.


Jde o zpracování cookies za účelem zjištění návštěvnosti jednotlivých stránek webů, chování návštěvníků na stránkách a jejich preferencí. Jde o zpracování pseudonymizovaného souboru dat, takže nejsme schopni zpětně zjistit, který konkrétní návštěvník jakou stránku navštívil nebo jak se na ní choval. Přesto i tyto cookies, resp. jejich zpracování můžete zakázat. Z pohledu ochrany osobních údajů je právním titulem pro zpracování rovněž oprávněný právní zájem. Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics.


Zpracování cookies nám v tomto případě umožňuje zobrazovat návštěvníkům webových stránek ty informace a reklamy, které zřejmě typově odpovídají jejich zájmu a potřebám. Například když si na stránkách prohlížíte nějaký konkrétní nabízený balíček služeb, ale nakonec jej nekoupíte, připomene vám ho zobrazení reklamy na Facebooku. Obdobně zpracováváme s využitím třetích stran i cookies pro zobrazování reklam na Instagramu, služby Google Ads, Sklik (prohlížeč seznam.cz). V těchto případech zpracováváme cookies jen s Vaším souhlasem, který udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče (a stejně tak nastavením prohlížeče můžete svůj souhlas opět odvolat). Ani při zpracování těchto cookies se nedostaneme k přímé identifikaci jednotlivých návštěvníků webu, ke konkrétním osobám.

x

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Cookies se ukládají v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Po nějakou dobu si tak zapamatují úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, zobrazovací preference). Slouží k celé řadě účelů, část z nich je nezbytná pro bezproblémový chod stránek a jejich funkcí, např. pro nákup balíčků (kreditů), správu uživatelského účtu (technické cookies), část slouží například ke sledování návštěvnosti nebo sledování preferencí pro následné nastavování reklamy.

Zpracování cookies je podřaditelné pod zpracování osobních údajů, a proto pokud v této informaci není uvedeno jinak, platí i pro zpracování cookies pravidla pro Ochranu osobních údajů.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

Zobrazit

NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH A ZPRACOVÁNÍ COOKIES TŘETÍMI STRANAMI

Nastavit správu cookies a zcela nebo zčásti je povolit či zakázat můžete přímo ve svém internetovém prohlížeči anebo v nastavení počítače, případně jiného zařízení, které pro návštěvu webu používáte. Podrobnosti o zpracování cookies třetími stranami naleznete na následujících odkazech.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

KONTAKT NA NÁS

Pokud budete mít ke zpracování cookies nějaké připomínky nebo byste chtěli vznášet své nároky v oblasti ochrany osobních údajů (podrobně jsou uvedené v našich pravidlech pro Ochranu osobních údajů), pak nás můžete kontaktovat následovně:

BohemiaJobs s.r.o.
IČ: 08408734
Sídlo: Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
Mail: info@bohemiajobs.cz

Milí návštěvníci webových stránek www.bohemiajobs.cz, v souladu s platnými právními předpisy Vám tímto předáváme informaci, že tyto webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.   Další informace