Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Naše společnost

Oblastní nemocnice Trutnov poskytuje akutní zdravotnickou péči pacientům a klientům v severní části Královéhradeckého kraje, v podhůří Krkonoš. Pečuje nejen o stálé obyvatele regionu, ale i o množství rekreantů navštěvujících tuto podhorskou oblast po celý rok. Od roku 2007 je akciovou společností a jediným akcionářem je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Činnost ONT řídí statutární ředitel a kontroluje ji správní rada. Poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oborech vnitřního lékařství, pediatrie, neurologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně traumatologie, ortopedie a onkologie s radioterapií a rehabilitace. Zajišťuje odborné poradny. V oblasti intenzivní péče disponuje oddělením ARO, jednotkami intenzivní péče na oddělení interním, chirurgickém a neurologickém. Formou ordinariátů jsou zajištěny obory očního lékařství a ORL, které mají k dispozici integrovaný lůžkový fond, a dermatovenerologie se stacionářem. Samostatnou jednotkou je oddělení hemodialýzy. Komplementární služby zahrnují celé spektrum od radiodiagnostiky, přes biochemii, hematologii a výrobu transfuzních přípravků po mikrobiologii a nukleární medicínu. Všechny obory jsou zajištěny kvalifikovanými lékařskými a ošetřovatelskými týmy. Nemocnice je vybavena moderní přístrojovou technikou jak diagnostickou, tak terapeutickou, např. provoz rentgenologického oddělení je zcela digitalizován.

Naše benefity:

- motivační stabilizační odměna - příspěvek na ubytování - čtvrtletní výkonnostní příplatky - benefitní karta - příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění - sleva 10 % v nemocniční lékárně - úhrada nákladů dalšího vzdělávání - 5 týdnů dovolené - dotované závodní stravování

Shrnutí:

Název společnosti: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Adresa: Maxima Gorkého 77, Trutnov