Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

  • Chrudim
  • 27 250 - 40 120 Kč / měsíc
Místo výkonu práce: Chrudim
Charakteristika pracovní pozice: koordinuje činnost odboru v rozsahu působnosti úřadu územního plánování, koordinuje a realizuje strategické dokumenty města, koordinuje činnosti jednotlivých odborů úřadu na úseku strategického plánování a spolupracuje s výbory Zastupitelstva města a komisemi Rady města dotčenými strategickým plánováním, zajišťuje tvorbu koncepcí regionálního rozvoje, regionální politiky, koordinaci rozvoje území, spolupráci se sousedními regiony v koncepční a plánovací činnosti v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, aktivně se účastní procesů strategického a prostorového plánování na úrovni území regionu, jednotlivých mikroregionů, území Pardubického kraje, Hradecko - pardubické aglomerace, zabezpečuje metodickou a odbornou činnost v jednotlivých programech státní podpory, realizovaných prostřednictvím státního rozpočtu a státních fondů, prostřednictvím energetického manažera vytváří energetickou politiku města s cílem efektivního řízení a snižování spotřeby energie, zajišťuje a koordinuje činnost architekta města, zajišťuje možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů, vypracovává žádosti o dotace, zajišťuje vyúčtování dotačních prostředků, uzavírá smlouvy o poskytnutí dotace za město Chrudim, koordinuje činnost úseku Zdravého města a místní Agendy 21
POŽADAVKY: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu ekonomického nebo technického zaměření nebo v oboru regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů, projektové a finanční řízení, právo, veřejná správa a regionální ekonomika; alespoň tříletá praxe ve veřejné správě v oblasti rozvoje území, přípravy a realizace projektů, strategického plánování, v oblasti rozvoje lidských zdrojů, případně v oblasti územního plánování, základní orientace v platném znění právních předpisů z oblasti veřejné správy: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 320/2001, o finanční kontrole; výborná znalost práce na PC (samozřejmostí je znalost operačního systému MS Windows, software MS Office, práce s GIS); znalost psaní projektů a čerpání dotací z fondů EU a z jiných zdrojů; organizační, komunikační a prezentační dovednosti, umění jednat s lidmi, schopnost samostatného rozhodování a vysokého pracovního nasazení, zvládání konfliktních situaci, časová flexibilita, ochota k dalšímu vzdělávání; zkušenost s vedením pracovního kolektivu; řidičský průkaz skupiny B - nutnost řídit služební vozidlo
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: stabilní zázemí úřadu územní samosprávy, motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní příplatek, mimořádné odměny), pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů placeného zdravotního volna, podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, výhodné telefonní tarify, elektronickou stravenkovou kartu s příspěvkem zaměstnavatele 80 Kč na 1 jídlo, příspěvek k penzijnímu připojištění nebo životnímu pojištění zaměstnanců, možnost návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu, program zaměstnaneckých benefitů

První kontakt učiňte, prosím, na výběrovém řízení.
Vzor přihlášky a čestného prohlášení je zveřejněn na webové stránce města www.chrudim.eu.

Informace o pozici

Město Chrudim
Pardubický kraj-Chrudim

(Úřad práce ČR)

  • Obor:Státní zaměstnanci
  • Požadované vzdělání:Vysokoškolské
  • Typ pracovního poměru:Plný úvazek

Zaujal Vás tento inzerát?

Odpovědět

Sdílejte inzerát s přáteli

Sdílet tento inzerát

Sledujte nás na facebooku a získávejte další nabídky práce

To se mi líbí

x

Vyberte typy cookies, které chcete povolit či odmítnout

Další informace


Jde o kategorii technických cookies. Slouží k tomu, aby web správně fungovaly. Tyto cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, webové stránky pak ovšem nemusí být plně funkční. Právním titulem pro zpracování těchto cookies je náš oprávněný zájem.


Jde o zpracování cookies za účelem zjištění návštěvnosti jednotlivých stránek webů, chování návštěvníků na stránkách a jejich preferencí. Jde o zpracování pseudonymizovaného souboru dat, takže nejsme schopni zpětně zjistit, který konkrétní návštěvník jakou stránku navštívil nebo jak se na ní choval. Přesto i tyto cookies, resp. jejich zpracování můžete zakázat. Z pohledu ochrany osobních údajů je právním titulem pro zpracování rovněž oprávněný právní zájem. Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics.


Zpracování cookies nám v tomto případě umožňuje zobrazovat návštěvníkům webových stránek ty informace a reklamy, které zřejmě typově odpovídají jejich zájmu a potřebám. Například když si na stránkách prohlížíte nějaký konkrétní nabízený balíček služeb, ale nakonec jej nekoupíte, připomene vám ho zobrazení reklamy na Facebooku. Obdobně zpracováváme s využitím třetích stran i cookies pro zobrazování reklam na Instagramu, služby Google Ads, Sklik (prohlížeč seznam.cz). V těchto případech zpracováváme cookies jen s Vaším souhlasem, který udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče (a stejně tak nastavením prohlížeče můžete svůj souhlas opět odvolat). Ani při zpracování těchto cookies se nedostaneme k přímé identifikaci jednotlivých návštěvníků webu, ke konkrétním osobám.

x

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Cookies se ukládají v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Po nějakou dobu si tak zapamatují úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, zobrazovací preference). Slouží k celé řadě účelů, část z nich je nezbytná pro bezproblémový chod stránek a jejich funkcí, např. pro nákup balíčků (kreditů), správu uživatelského účtu (technické cookies), část slouží například ke sledování návštěvnosti nebo sledování preferencí pro následné nastavování reklamy.

Zpracování cookies je podřaditelné pod zpracování osobních údajů, a proto pokud v této informaci není uvedeno jinak, platí i pro zpracování cookies pravidla pro Ochranu osobních údajů.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

Zobrazit

NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH A ZPRACOVÁNÍ COOKIES TŘETÍMI STRANAMI

Nastavit správu cookies a zcela nebo zčásti je povolit či zakázat můžete přímo ve svém internetovém prohlížeči anebo v nastavení počítače, případně jiného zařízení, které pro návštěvu webu používáte. Podrobnosti o zpracování cookies třetími stranami naleznete na následujících odkazech.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

KONTAKT NA NÁS

Pokud budete mít ke zpracování cookies nějaké připomínky nebo byste chtěli vznášet své nároky v oblasti ochrany osobních údajů (podrobně jsou uvedené v našich pravidlech pro Ochranu osobních údajů), pak nás můžete kontaktovat následovně:

BohemiaJobs s.r.o.
IČ: 08408734
Sídlo: Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
Mail: info@bohemiajobs.cz

Milí návštěvníci webových stránek www.bohemiajobs.cz, v souladu s platnými právními předpisy Vám tímto předáváme informaci, že tyto webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.   Další informace